พระตำหนักดอยผาตั้ง ไปดูแกะบนดอย รายล้อมด้วยซากุระเมืองไทยที่พระตำหนักดอยผาตั้ง วิวดีๆมีอีกเยอะ จ.เชื่องใหม่
TOP